سايت مشاوره هيوا سايت مشاوره هيوا .

سايت مشاوره هيوا

ثبت نام تيزهوشان استعداد درخشان سمپاد چاراويماق 96-97

ثبت نام مدارس تيزهوشان يا استعداد هاي درخشان چاراويماق براي ورود به دبيرستان هاي دوره اول ( هفتم ) و دبيرستان هاي دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط سازمان ملي پرورش استعداد هاي درخشان برگزار مي شود. ثبت نام تيزهوشان ششم ابتدايي 96-97 براي ورود دانش آموزان ششم دبستان به پايه هفتم در مدارس تيزهوشان چاراويماق و ثبت نام تيزهوشان نهم به دهم 96-97 براي ورود دانش آموزان نهم به پايه دهم در دبيرستان هاي تيزهوشان چاراويماق برگزار مي گردد. در اين مقاله به بيان جزئيات زمان ، نحوه و شرايط ثبت نام آزمون تيزهوشان 96 - 97 و همچنين زمان برگزاري آزمون و زمان اعلام نتايج تيزهوشان چاراويماق 96-97 مي پردازيم. همچنين توصيه مي كنيم براي داشتن شانس بيشتر براي قبولي در آزمون تيزهوشان چاراويماق مقاله مشاوره قبولي در آزمون تيزهوشان ششم و مشاوره قبولي در آزمون تيزهوشان نهم را مطالعه كنيد.

ثبت نام تيزهوشان چاراويماق بصورت اينترنتي برگزار مي شود

برچسب: ثبت نام تيزهوشان چاراويماق، ثبت نام تيزهوشان چاراويماق 96، ثبت نام تيزهوشان چاراويماق 96-97، ثبت نام سمپاد چاراويماق، ثبت نام سمپاد چاراويماق 96، ثبت نام سمپاد چاراويماق 96-97، ثبت نام استعداد درخشان چاراويماق، ثبت نام استعداد درخشان چاراويماق 96، ثبت نام استعداد درخشان چاراويماق 96-97، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۳۶:۲۹ توسط:heyvagroup موضوع:

ثبت نام تيزهوشان استعداد درخشان سمپاد جلفا 96-97

ثبت نام مدارس تيزهوشان يا استعداد هاي درخشان جلفا براي ورود به دبيرستان هاي دوره اول ( هفتم ) و دبيرستان هاي دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط سازمان ملي پرورش استعداد هاي درخشان برگزار مي شود. ثبت نام تيزهوشان ششم ابتدايي 96-97 براي ورود دانش آموزان ششم دبستان به پايه هفتم در مدارس تيزهوشان جلفا و ثبت نام تيزهوشان نهم به دهم 96-97 براي ورود دانش آموزان نهم به پايه دهم در دبيرستان هاي تيزهوشان جلفا برگزار مي گردد. در اين مقاله به بيان جزئيات زمان ، نحوه و شرايط ثبت نام آزمون تيزهوشان 96 - 97 و همچنين زمان برگزاري آزمون و زمان اعلام نتايج تيزهوشان جلفا 96-97 مي پردازيم. همچنين توصيه مي كنيم براي داشتن شانس بيشتر براي قبولي در آزمون تيزهوشان جلفا مقاله مشاوره قبولي در آزمون تيزهوشان ششم و مشاوره قبولي در آزمون تيزهوشان نهم را مطالعه كنيد.

ثبت نام تيزهوشان جلفا بصورت اينترنتي برگزار مي شود

برچسب: ثبت نام تيزهوشان جلفا، ثبت نام تيزهوشان جلفا 96، ثبت نام تيزهوشان جلفا 96-97، ثبت نام سمپاد جلفا، ثبت نام سمپاد جلفا 96، ثبت نام سمپاد جلفا 96-97، ثبت نام استعداد درخشان جلفا، ثبت نام استعداد درخشان جلفا 96، ثبت نام استعداد درخشان جلفا 96-97،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۳۵:۲۵ توسط:heyvagroup موضوع:

ثبت نام تيزهوشان استعداد درخشان سمپاد تبريز 96-97

ثبت نام مدارس تيزهوشان يا استعداد هاي درخشان تبريز براي ورود به دبيرستان هاي دوره اول ( هفتم ) و دبيرستان هاي دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط سازمان ملي پرورش استعداد هاي درخشان برگزار مي شود. ثبت نام تيزهوشان ششم ابتدايي 96-97 براي ورود دانش آموزان ششم دبستان به پايه هفتم در مدارس تيزهوشان تبريز و ثبت نام تيزهوشان نهم به دهم 96-97 براي ورود دانش آموزان نهم به پايه دهم در دبيرستان هاي تيزهوشان تبريز برگزار مي گردد. در اين مقاله به بيان جزئيات زمان ، نحوه و شرايط ثبت نام آزمون تيزهوشان 96 - 97 و همچنين زمان برگزاري آزمون و زمان اعلام نتايج تيزهوشان تبريز 96-97 مي پردازيم. همچنين توصيه مي كنيم براي داشتن شانس بيشتر براي قبولي در آزمون تيزهوشان تبريز مقاله مشاوره قبولي در آزمون تيزهوشان ششم و مشاوره قبولي در آزمون تيزهوشان نهم را مطالعه كنيد.

ثبت نام تيزهوشان تبريز بصورت اينترنتي برگزار مي شود

برچسب: ثبت نام تيزهوشان تبريز، ثبت نام تيزهوشان تبريز 96، ثبت نام تيزهوشان تبريز 96-97، ثبت نام سمپاد تبريز، ثبت نام سمپاد تبريز 96، ثبت نام سمپاد تبريز 96-97، ثبت نام استعداد درخشان تبريز، ثبت نام استعداد درخشان تبريز 96، ثبت نام استعداد درخشان تبريز 96-97،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۳۴:۱۳ توسط:heyvagroup موضوع:

ثبت نام تيزهوشان استعداد درخشان سمپاد بناب 96-97

ثبت نام مدارس تيزهوشان يا استعداد هاي درخشان بناب براي ورود به دبيرستان هاي دوره اول ( هفتم ) و دبيرستان هاي دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط سازمان ملي پرورش استعداد هاي درخشان برگزار مي شود. ثبت نام تيزهوشان ششم ابتدايي 96-97 براي ورود دانش آموزان ششم دبستان به پايه هفتم در مدارس تيزهوشان بناب و ثبت نام تيزهوشان نهم به دهم 96-97 براي ورود دانش آموزان نهم به پايه دهم در دبيرستان هاي تيزهوشان بناب برگزار مي گردد. در اين مقاله به بيان جزئيات زمان ، نحوه و شرايط ثبت نام آزمون تيزهوشان 96 - 97 و همچنين زمان برگزاري آزمون و زمان اعلام نتايج تيزهوشان بناب 96-97 مي پردازيم. همچنين توصيه مي كنيم براي داشتن شانس بيشتر براي قبولي در آزمون تيزهوشان بناب مقاله مشاوره قبولي در آزمون تيزهوشان ششم و مشاوره قبولي در آزمون تيزهوشان نهم را مطالعه كنيد.

ثبت نام تيزهوشان بناب بصورت اينترنتي برگزار مي شود

برچسب: ثبت نام تيزهوشان بناب، ثبت نام تيزهوشان بناب 96، ثبت نام تيزهوشان بناب 96-97، ثبت نام سمپاد بناب، ثبت نام سمپاد بناب 96، ثبت نام سمپاد بناب 96-97، ثبت نام استعداد درخشان بناب، ثبت نام استعداد درخشان بناب 96، ثبت نام استعداد درخشان بناب 96-97،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۳۳:۱۳ توسط:heyvagroup موضوع:

ثبت نام تيزهوشان استعداد درخشان سمپاد بستان آباد 96-97


ثبت نام مدارس تيزهوشان يا استعداد هاي درخشان بستان آباد براي ورود به دبيرستان هاي دوره اول ( هفتم ) و دبيرستان هاي دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط سازمان ملي پرورش استعداد هاي درخشان برگزار مي شود. ثبت نام تيزهوشان ششم ابتدايي 96-97 براي ورود دانش آموزان ششم دبستان به پايه هفتم در مدارس تيزهوشان بستان آباد و ثبت نام تيزهوشان نهم به دهم 96-97 براي ورود دانش آموزان نهم به پايه دهم در دبيرستان هاي تيزهوشان بستان آباد برگزار مي گردد. در اين مقاله به بيان جزئيات زمان ، نحوه و شرايط ثبت نام آزمون تيزهوشان 96 - 97 و همچنين زمان برگزاري آزمون و زمان اعلام نتايج تيزهوشان بستان آباد96-97 مي پردازيم. همچنين توصيه مي كنيم براي داشتن شانس بيشتر براي قبولي در آزمون تيزهوشان بستان آباد مقاله مشاوره قبولي در آزمون تيزهوشان ششم و مشاوره قبولي در آزمون تيزهوشان نهم را مطالعه كنيد.

ثبت نام تيزهوشان بستان آباد بصورت اينترنتي برگزار مي شود

برچسب: ثبت نام تيزهوشان بستان آباد، ثبت نام تيزهوشان بستان آباد 96، ثبت نام تيزهوشان بستان آباد 96-97، ثبت نام سمپاد بستان آباد، ثبت نام سمپاد بستان آباد 96، ثبت نام سمپاد بستان آباد 96-97، ثبت نام استعداد درخشان بستان آباد، ثبت نام استعداد درخشان بستان آباد 96، ثبت نام استعداد درخشان بستان آباد 96-97،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۳۲:۰۹ توسط:heyvagroup موضوع:

ثبت نام تيزهوشان استعداد درخشان سمپاد اسكو 96-97

ثبت نام مدارس تيزهوشان يا استعداد هاي درخشان اسكو براي ورود به دبيرستان هاي دوره اول ( هفتم ) و دبيرستان هاي دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط سازمان ملي پرورش استعداد هاي درخشان برگزار مي شود. ثبت نام تيزهوشان ششم ابتدايي 96-97 براي ورود دانش آموزان ششم دبستان به پايه هفتم در مدارس تيزهوشان اسكو و ثبت نام تيزهوشان نهم به دهم 96-97 براي ورود دانش آموزان نهم به پايه دهم در دبيرستان هاي تيزهوشان اسكو برگزار مي گردد. در اين مقاله به بيان جزئيات زمان ، نحوه و شرايط ثبت نام آزمون تيزهوشان 96 - 97 و همچنين زمان برگزاري آزمون و زمان اعلام نتايج تيزهوشان اسكو 96-97 مي پردازيم. همچنين توصيه مي كنيم براي داشتن شانس بيشتر براي قبولي در آزمون تيزهوشان اسكو مقاله مشاوره قبولي در آزمون تيزهوشان ششم و مشاوره قبولي در آزمون تيزهوشان نهم را مطالعه كنيد.

ثبت نام تيزهوشان اسكو بصورت اينترنتي برگزار مي شود

برچسب: ثبت نام تيزهوشان اسكو، ثبت نام تيزهوشان اسكو 96، ثبت نام تيزهوشان اسكو 96-97، ثبت نام سمپاد اسكو، ثبت نام سمپاد اسكو 96، ثبت نام سمپاد اسكو 96-97، ثبت نام استعداد درخشان اسكو، ثبت نام استعداد درخشان اسكو 96، ثبت نام استعداد درخشان اسكو 96-97،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۳۰:۱۲ توسط:heyvagroup موضوع:

رتبه و كارنامه قبولي رشته علوم تغذيه دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95-96

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1338 تاسيس شده است ، اين دانشگاه كه يك دانشگاه دولتي و معتبر در ايران است در منطقه ي اوين در شمال غربي تهران واقع شده است . اين دانشگاه هر ساله تعدادي دانشجوي علوم تغذيه پذيرش مي كند . در كنكور سال 95-96 در نيمسال اول 18دانشجو كه تعدادي از آنها خانم و تعدادي ديگر آقا مي باشند ، و در نيمسال دوم 17 دانشجو كه تعدادي از آنها خانم و تعدادي ديگر آقا مي باشند پذيرش كرده است . براي پرديس هاي خودگردان دانشگاه شهيد بهشتي در نيمسال اول 8  نفر دانشجو كه تعدادي آقا و تعدادي خانم مي باشند، و در نيمسال دوم 8  نفر دانشجو كه تعدادي آقا و تعدادي خانم مي باشند نيز پذيرش كرده است . محدوده رتبه قبولي علوم تغذيه دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95 در منطقه 1 حدود 3100  و در منطقه 2 حدود 4400  و در منطقه 3 حدود 2800  بوده است. در اين مقاله رتبه و كارنامه قبولي رشته علوم تغذيه دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95-96 در همه مناطق 3 گانه را آورده ايم تا داوطلباني كه قصد ثبت نام كنكور سراسري 96 را دارند از همين الان برنامه ريزي كنكور 96 را با شناخت بيشتري در مورد رتبه قبولي رشته علوم تغذيه درانتخاب رشته كنكور سراسري 96 انجام دهند . همچنين براي آشنايي بيشتر با رشته علوم تغذيه توصيه مي كنيم معرفي رشته علوم تغذيه را مطالعه كنيد . آمار كل قبولي هاي علوم تغذيه را نيز مي توانيد در نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري 96 هيوا پيدا كنيد.

ميانگين 60 درصد عمومي= قبولي در رشته علوم تغذيه دانشگاه شهيد بهشتي

برچسب: رتبه و كارنامه قبولي رشته علوم تغذيه دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95-96، رتبه قبولي رشته علوم تغذيه دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95-96، كارنامه قبولي رشته علوم تغذيه دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95-96،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۲۳:۴۱ توسط:heyvagroup موضوع:

رتبه و كارنامه قبولي رشته اتاق عمل دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95-96


دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1338 تاسيس شده است ، اين دانشگاه كه يك دانشگاه دولتي و معتبر در ايران است در منطقه ي اوين در شمال غربي تهران واقع شده است . اين دانشگاه هر ساله تعدادي دانشجوي اتاق عمل پذيرش مي كند . در كنكور سال 95-96 در نيمسال اول 23 دانشجو كه تعدادي از آنها خانم و تعدادي ديگر آقا مي باشند ، پذيرش كرده است. براي پرديس هاي خودگردان دانشگاه شهيد بهشتي در نيمسال اول6 نفر دانشجو كه تعدادي آقا و تعدادي خانم مي باشند نيز پذيرش كرده است . محدوده رتبه قبولي اتاق عمل دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95 در منطقه 1 حدود 2000  و در منطقه 2 حدود 3300 و در منطقه 3 حدود 1500 بوده است. در اين مقاله رتبه و كارنامه قبولي رشته اتاق عمل دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95-96 در همه مناطق 3 گانه را آورده ايم تا داوطلباني كه قصد ثبت نام كنكور سراسري 96 را دارند از همين الان برنامه ريزي كنكور 96 را با شناخت بيشتري در مورد رتبه قبولي رشته اتاق عمل در انتخاب رشته كنكور سراسري 96 انجام دهند . همچنين براي آشنايي بيشتر با رشته اتاق عمل توصيه مي كنيم معرفي رشته اتاق عمل را مطالعه كنيد . آمار كل قبولي هاي اتاق عمل را نيز مي توانيد در نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري 96 هيوا پيدا كنيد .

ميانگين 45 درصد عمومي= قبولي در رشته اتاق عمل دانشگاه شهيد بهشتي

برچسب: رتبه و كارنامه قبولي رشته اتاق عمل دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95-96، رتبه قبولي رشته اتاق عمل دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95-96، كارنامه قبولي رشته اتاق عمل دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95-96،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۲۱:۳۱ توسط:heyvagroup موضوع:

رتبه و كارنامه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95-96

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1338 تاسيس شده است ، اين دانشگاه كه يك دانشگاه دولتي و معتبر در ايران است در منطقه ي اوين در شمال غربي تهران واقع شده است . اين دانشگاه هر ساله تعدادي دانشجوي بينايي سنجي پذيرش مي كند . در كنكور سال 95-96 در نيمسال اول 23 دانشجو كه تعدادي از آنها خانم و تعدادي ديگر آقا مي باشند ، پذيرش كرده است. براي پرديس هاي خودگردان دانشگاه شهيد بهشتي در نيمسال اول6 نفر دانشجو كه تعدادي آقا و تعدادي خانم مي باشند نيز پذيرش كرده است . محدوده رتبه قبولي بينايي سنجي دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95 در منطقه 1 حدود 2000  و در منطقه 2 حدود 3300 و در منطقه 3 حدود 1500 بوده است. در اين مقاله رتبه و كارنامه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95-96 در همه مناطق 3 گانه را آورده ايم تا داوطلباني كه قصد ثبت نام كنكور سراسري 96 را دارند از همين الان برنامه ريزي كنكور 96 را با شناخت بيشتري در مورد رتبه قبولي رشته بينايي سنجي در انتخاب رشته كنكور سراسري 96 انجام دهند . همچنين براي آشنايي بيشتر با رشته بينايي سنجي توصيه مي كنيم معرفي رشته بينايي سنجي را مطالعه كنيد . آمار كل قبولي هاي بينايي سنجي را نيز مي توانيد در نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري 96 هيوا پيدا كنيد .

ميانگين 60 درصد عمومي= قبولي در رشته ي بينايي سنجي دانشگاه شهيد بهشتي

برچسب: رتبه و كارنامه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95-96، كارنامه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95-96، رتبه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه شهيد بهشتي در كنكور 95-96،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۱۶:۲۰ توسط:heyvagroup موضوع:

ثبت نام آزمون دكتري مهندسي پزشكي سراسري و دانشگاه آزاد 96


آزمون دكتري مهندسي پزشكي هر ساله توسط سازمان سنجش و براي ورود فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد به دكتري برگزار مي گردد. در اين مقاله قصد داريم جزئياتثبت نام آزمون دكتري 96 در رشته مهندسي پزشكيرا كه شامل ظرفيت دانشگاه هاي روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) و پرديس هاي خودگردان ، دانشگاه هاي برتر ارائه دهنده رشته مهندسي پزشكيدر آزمون دكتري 96 ، سوالات آزمون دكتري مهندسي پزشكي96 ، گرايش ها و شرايط اختصاصي شركت در آزمون را كه در دفترچه ثبت نام آزمون دكتري سراسري و دانشگاه آزاد 96 ذكر شده است بررسي كنيم. همچنين با توجه به ادغام ثبت نام آزمون دكتري دانشگاه آزاد 96 و سراسري ، كليه داوطلبان مقطع دكتري رشته مهندسي پزشكي مي توانند از اين مقاله استفاده كنند.

ادغام آزمون دكتري سراسري و دانشگاه آزاد مهندسي پزشكي در سال 96

برچسب: ثبت نام آزمون دكتري مهندسي پزشكي 96، ثبت نام آزمون دكتري مهندسي پزشكي دانشگاه آزاد 96، ليست دانشگاه هاي دكتري مهندسي پزشكي 96، ليست رشته هاي دكتري دانشگاه آزاد مهندسي پزشكي 96، منابع آزمون دكتري مهندسي پزشكي 96، منابع آزمون دكتري مهندسي پزشكي دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۱۵:۰۹ توسط:heyvagroup موضوع: